Panaszkezelés

Amennyiben a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban bejelentéssel, illetve panasszal szeretne élni, azt a következő módokon teheti meg:

1) Az ügyfélszolgálati irodáinkban személyesen vagy telefonon tehet bejelentést, ahol azonnal megpróbálunk megoldást találni a problémára, illetve annak okaira.

Telefonszámaink

1252
06 (1) 690-1510
Ügyfélszolgálati irodánk2336 Dunavarsány Kosszth Lajos u 38.

2) Amennyiben ügyfélszolgálatunkon nem tudunk azonnali megoldást kínálni Önnek a problémájára, írásban bejelentést tehet az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési címünk2336 Dunavarsány pf 45.
Email címünksales@bmh.hu

Tájékoztatjuk, hogy a fenti módokon történő bejelentéseiket írásbeli panaszként kezeljük és legfeljebb 30 napon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk azokat.
Amennyiben a bejelentésére, illetve panaszára elutasító válasz született, azt minden esetben megindokoljuk.

3) Amennyiben a kivizsgált bejelentés eredményével nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat panaszával:

Pest Megyei Békéltető Testület

Telefonszám(1) 2690703
Cím1119 Budapest, Etele út 59-61 II.em 240

A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével kapcsolatos vita esetén az NHH-hoz vagy a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez:

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Telefonszám(+36 1) 468 0673
Fax(+36 1) 468 0680
Levelezési cím1376 Budapest, Pf. 997

Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés stb.) kapcsolatos vita esetén:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Telefonszám(+36 1) 459 4800
Fax(+36 1) 210 4677
Cím1088 Budapest, József krt. 6.

A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénybe ütköző magatartása esetén:

Gazdasági Versenyhivatal

Telefonszám(+36 1) 472 8900
Fax(+36 1) 472 8905
Emailugyfelszolgalat@gvh.hu
Honlaphttp://www.gvh.hu
Cím1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levelezési cím1245 Budapest 5. Pf. 1036
1252
díjmentesen hívható
Minden hétköznap
(ünnepnapokon is)
00:00 - 24:00